Recensioner

“Karl Mårtens har inarbetat två vitt skilda tekniker i sina bilder. Han använder kalligrafipenslar och akvarell på mycket läckert, handgjort papper. Med få, säkra penseldrag anger han fågelns form och ”personlighet”. Men resultatet kan inte betraktas som naturalism. De kalligrafiska penseldragen och små stänk av akvarell ger motiven en lätt abstraktion, som lämnar plats åt upplevelser och tolkningar av betraktaren.

Bilderna har nästan en porträttlik karaktär, vilket framhävs av den lilla, vita reflexen i ögonens pupiller, som gör att fåglarna får liv.”

Alice Bergholt Nilsson
NORDJYSK Frii-magasin
Ålborg, Danmark

Tillbaks till recensioner